Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

KÖŞE YAZILARIM

HZ. ADEM (A.S.)

            Hazreti Allah, Adem (A.S.)’ı yaratmadan 60,000 yıl önce meleklerle istişare etmiştir.

Bakara Suresi    Ayet: 30    Sayfa: 7

            “ Allah meleklere,  ‘ Ben yeryüzünde bir halife (insan) yaratacağım ‘ demişti. Melekler,  ‘ Ey Rabbimiz, Sen orada bozgunculuk yapacak, fesat çıkaracak, kanlar dökecek birini mi yaratacaksın? Halbuki, Biz Seni Hamdınla tesbih ediyoruz. Seni noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz ’  dediler. Allah,  ‘ Ey melekler, şüphesiz sizin bilemediklerinizi Ben bilirim. ’  buyurdu.”

              Allah’u Teala ADEM (A.S.)’ı TAİF ile ARAFAT arasındaki NUMAN deresinde yarattı. ADEM (A.S.)’ın ruh verilmeden önceki yapılmış cesedi 120 sene kurutuldu. Bu cesedi güzelleştirmek için, Hz. Allah’ın emriyle melekler düzeltip tesfiye ettiler. O tesfiyeden dolayı artan çamurdan Hazreti ALLAH hayvanatı yaratmıştır. Hayvanat insanın bir parçasıdır. Halk arasında ki,  “ Mal canın yongasıdır. ” ifadesi ordan gelmektedir.

              İlk yaratılan insan ve ilk peygamber ADEM (A.S.)’dır. Hazreti ALLAH, ADEM (A.S.)’a bütün ilimleri, lügatları ve bütün dilleri öğretmiştir. Dünyanın kuruluşundan kıyamete kadar olan eşyaların hepsinin şeklini ve şemalini biliyordu. Bugün kullandığımız bilgisayar, fax, internet ve yarın keşfedilecek diğer bütün teknik aletlerini gördü ve isimlerini biliyordu. Bütün sanatlarda mahirdi. Aynı zamanda Yüce ALLAH, ADEM (A.S.)’a BİN adet sanat öğretti.

Bakara  Suresi    Ayetler: 31, 32, 33    Sayfa: 7

                “ Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterip,  ‘ Eğer herşeyi bilen sadıklarsanız bana şunların adlarını söyleyin, haber verin. ‘  buyurdu. ”

                “ Melekler,  ‘ Biz seni tenzih ederiz. Senin öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak sen her şeyi hakkıyla bilen hikmet sahibisin. ’  dediler. ”

                “ Allah, Adem’e  ‘ Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere haber ver. ’  buyurdu.”

Nisa  Suresi    Ayet: 1    Sayfa: 78

                “ Ey insanlar sizleri bir tek kişiden (Adem’den) yaratan, ondan da eşini (Havva’yı) vücuda getirerek, ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Ve yine kendisinin hürmetine birbirinizden dileklerde bulunduğunuz (mesela Allah aşkına ver, dediğiniz) Allah’dan korkun. Akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Şüphesiz ki Allah, üzerinizde gözcü bulunmaktadır.”

Zümer  Suresi    Ayet: 6    Sayfa: 460

                “ Sizi bir kişiden (Adem’den) yarattı. Sonra ondan eşini (Havva’yı) yarattı. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde ( karın, rahim ve zar içinde ) hilkatten hilkate yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz (Allah) budur. Mülk O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde siz (O’na ibadet etmekten) nasıl olup da döndürülüyorsunuz? ”

Müminun Suresi   Ayetler: 12...17    Sayfa: 343

                “ Yemin olsun! Biz insanı çamurdan, bir hulasadan yarattık. ”

                “ Sonra onu ( Adem’in neslini ), sağlam bir yerde ( rahimde ) bir nutfe yaptık. ”

                “ Sonra o nutfeyi kan pıhtısı haline getirdik. Sonra kan pıhtısını da bir parça et yaptık. O et parçasını da bir takım kemikler haline getirdik. Derken kemiklere et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratılış ( ruh ) verdik. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir!... ”

                “ Sonra siz, bunun arkasından muhakkak öleceksiniz. ”

                “ Sonra siz, kıyamet günü diriltileceksiniz. ”

                “ Yemin olsun ki biz, sizin üzerinize yedi kat ( gökler ) yarattık. Ve yaratmaktan gaafil   olmadık (onu korumaktayız; üstündeki düşüp de altındakini helak etmez).”

Hac  Suresi    Ayet: 5    Sayfa: 333

                “ Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, düşünün ki biz, sizi topraktan, sonra bir meniden, sonra bir pıhtı kandan, sonra şekli belli belirsiz bir lokma etten yarattık. Size kudretimizin kemalini anlatalım diye. Dilediğimiz müddet rahimlerde bulunduruyoruz da, sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da olgunluk çağına ermeniz için ömür veriyoruz. Bununla beraber, içinizden bazılarınız öldürülüyor, bazılarınız da ömrün en fena devrine ulaştırılıyor ki, biraz ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Yeri kuru ve ölü bir halde görürsün. Ama, biz onun üzerine suyu indirdiğimiz vakit, harekete geçer; kabarır da her dilber çiftten nebatlar bitirir. ”

                Hazreti Allah, Adem (A.S.)’ı yaratıp cennete yerleştirdi. Yani, cenneti Dünya’da yaşıyordu. Hazreti Havva’yı da Adem (A.S.)’nin eğe ( kaburga) kemiğinden yarattı. Kadın insanın bir parçasıdır. Kadın insanın bir parçası olmasa idi, kocasına hürmet ve hizmet eder miydi?...

Bakara Suresi    Ayet: 35, 36    Sayfa: 7

                “ Allah,  ‘ Ey Adem! Sen eşinle birlikte cennette yerleşin. Ve onun nimetlerinden istediğiniz yerden ikiniz de bol bol yeyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz! ‘ dedi. ”

                “ Şeytan oradan ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve onları bulundukları yerden çıkardı. Bizde,  ‘ İkiniz de yeryüzüne birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir zamana kadar yerleşecek yer ve geçim vardır. ’ dedik. ”

                Hz. Allah Adem (A.S.)’ı yaratıp cennete yerleştirdi, cennette “ LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH “ yazılı Kelime-i Tevhid’i görünce,  “ Ya Rabbi, isminle birlikte zikrettiğin Muhammed kimdir? ”.  deyince Hz. Allah (C.C.),  “ O senin ruhta baban, cesette torunun olan, ahir zaman Peygamberi HAZRETİ MUHAMMED (S.A.V.)’dir. ”

                Adem (A.S.) şeytanın vesvesesinden etkilenerek yasak ağacın meyvesinden yeyince, üzerinden elbiseleri yok oldu, çıplak kalır. Bir rivayete göre üzerindeki elbiseler hulyeden yani kumaştan , bir rivayete göre nurdan, bir rivayete göre de kemiktendi. İnsanların parmak ucundaki tırnaklar, ordan kalmadır.

Araf Suresi    Ayetler: 19…25    Sayfa: 153

                “‘Ey Adem! Sen, zevcenle birlikte cennete yerleşin de, dilediğiniz nimetlerden yeyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın ki, sonra zalimlerden olursunuz.‘  dedi ”

                 “ Şeytan, onların örtülü avret yerlerini, kendilerine göstermek için, onlara vesvese vererek,  ‘ Rabbiniz size bu ağacı, ancak iki melek olacağınız yahut ebedi kalanlardan olacağınız için yasak etti ’  dedi. ”

                 “ Bir de onlara, ‘Muhakkak ben sizin hayrınızı isteyenlerdenim’ diye yemin etti.”

                “ Böylece ikisini de kandırarak mevkilerinden düşürdü. Ağacın meyvesini taddıkları vakit, edep yerleri açılıverdi. Hemen üzerlerine cennet meyvelerinin yapraklarından yapıştırmaya başladılar. Rableri onlara, ‘Ben, size bu ağacı yasak etmedim mi ve şeytan size açık bir düşmandır demedim mi?’ diye nida buyurdu. ”

                “ Adem ile Havva, ‘Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmetmedik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, mutlaka ziyan edenlerden oluruz!’ dediler.”

                “ Allah buyurdu ki,  ‘ Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir zamana kadar yerleşip kalmak ve geçinmek var. ’   ”

                “ Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Ve oradan dirilip çıkacaksınız.”

                 Hz. ADEM (A.S.) cennetten yeryüzüne indirilince Hindistan’ın SERENDÜB adasına, Hz. Havva ise CİDDE’ye, yılan ve şeytan ise İran’ın Horasan şehrine indirilmiştir. Hz.Adem ile Hz. Havva kırk yıl, bir rivayete göre üçyüz yıl ayrı kalmışlardır. Hz. Adem (A.S.) Allah’a niyazda bulunmuştur. Duasının kabul olmasına sebep ise semada yazılı olan İNŞİRAH suresidir. Adem (A.S.) semada yazılı olan İnşirah suresini okudu, Allah’dan sual etti;  “Ya Rabbi, bu makamını yükselttiğin ve kalbini yarıp içini nurla doldurduğun, şeytani duygulardan temizleyip arındırdığın kimdir.“ dedi. Hazreti Allah, “ Ey Adem. O ruhda senin baban olan, cesette ise senin torunun olan Habibim, sevgilim, ahir zaman resulu Hz. Muhammed (S.A.V.)’dir. ”  dedi. Adem (A.S.),  “YA RABBİ, beni habibin HAZRETİ MUHAMMED (S.A.V.)’nin hürmetine, benden sadır olan hata ve günahımı afeyle. “ dedi.

                Kalbinde şeytanın vereceği vesveseyi alacak damarı olmayan tek insan Hazreti İsa(A.S.)’dır. Çünkü bu damar babanın menisinden yaratılır. Söz konusu damar ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’ de de yaratıldığı için, İnşirah suresinde beyan edildiği gibi, Allah’ın izniyle melekler Resulullah’ı ameliyat edip, şeytani duygulardan temizlemişlerdir.

               Hazreti Allah (C.C.), bu duanın yüzü suyu hürmetine Hz. Adem (A.S.) ile Hz. Havva’yı bağışlayıp, Arafat’ta bir araya  getirdi. Hazreti Adem (A.S.)’in affedildiği yer ve Hz. Havva ile buluştuğu yer Arafat’tır. Bu itibarla hacca giden hacıların Arafat’ta vakfe yapması ondandır. Ümmeti Muhammed’in af yeri de Arafat’tır. Hz. Adem (A.S.) ile eşi Hz. Havva Mekke şehrinde Müzderife’de yattılar ve orada hac yaptılar. Ayrıca Adem (A.S.) Hindistan’ın SERENDÜB adasından 55 defa hac yapmıştır. Adem (A.S.)’ın bir adımı 500 metre idi.

            Adem (A.S.) ile Hz. Havva’nın nikahını Cebrail (A.S.) kıymıştır. Mikail (A.S.) ile İsrafil (A.S.) da nikah şahitliğini yapmışlardır. Mehir olarak Adem (A.S.)’ın ahir zaman Peygamberine 10 adet selatu selam getirmesi olmuştur.

            Hazreti Adem’in eşi, Hazreti Havva 20 defa doğum yapmıştır. Her doğumu bir kız bir erkek olmak üzere ikizdir. Ancak, sadece ŞİT (A.S.), bir karında tek olarak doğmuştur.

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - beylikdüzü ikinci el eşya - ataşehir ikinci el eşya ek iş ilanları rulman

mamak halı yıkama

e"> ankara yorgan yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com