Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

KÖŞE YAZILARIM

HAZRETİ ÖMER

           Hz Ömer Eshab-ı kiramın en büyüklerinden ve peygamberimizin ikinci halifesidir hulefa-i raşidinden ve aşere-i mübeşşere den yani cennet le müjdelenen on iki kişiden biridir. Hicretten kırk sene önce mekkede doğdu.

            İslamdan önce Mekke de doğup büyüyen Hz. Ömer soy kütüğü ilmini iyi bilirdi. Gençliğinde ata biner ve güreş yapardı hicaz bölgesinin o zaman en meşhur ve en büyük panayırı olan ukaz panayırında defalarca güreşte birinci oldu hitabetinin üstünlüğü ve ata binmekteki marifeti meşhur olmuştu eğere dokunmadan ata binerdi. Sol elini sağ eli gibi iyi kullanırdı çok heybetli cesur ve çok kuvvetliydi. Edebinden ve hayasından resulullahın huzurunda o kadar yavaş konuşurdu ki peygamberimiz yüksek söyle Ya Ömer ! işitemiyorum buyururdu.

            Peygamber efendimiz bir gün Hz Ömer ile Ebu Cehilin bir yerde oturup gizli gizli bir şeyler konuştuklarını gördü o gece yarabbi İslam dinini Ömer veya Ebu Cehil ile kuvvetlendir diye dua etti. Peygamberin duası üzerine Müslüman olma şerefi Hz Ömer'e nasip olmuştur.

            Hz Ömer bir Cuma günü Medine'de mescidi nebevi de hutbe okurken iran seferinde bulunan İslam ordusunun düşman tarafından kuşatılmakta olduğunu görüp ordu komutanına Ey sariye bin cebel dağın arkasındaki düşmana dikkat et diye bağırmıştır İran seferinden dönen ordu komutanı sariye bin cebel Halife Ömer olmasaydı malup olacaktık mahvu perişan olacaktık dedi.

           Hz Ömer birkaç bin kilo metre uzaklıkta olan İran seferindeki İslam ordusunun ne halde olduğunu görmüştür. Belliki Yüce Allah Halife Ömer için mekanları aradan kaldırmıştır. Bu da Hz Ömer'in kerametidir.

            Hz Ömer fakir ve yoksullara sırtında un ve erzak taşırdı. Ya Emirûl müminin sen devletin başkanısın Müslümanların liderisin hattap oğlu Ömersin bırakta köleler taşısın diyenlere bende bir köleyim Rabbûl alemin olan Yüce Allah'ın kölesiyim dedi.

            Hz Ömer bir gün bir köşede dört büklüm olmuş göz yaşı döküp ağlıyor kendisine niçin ağlıyorsunuz Ey Halife Ömer diyenlere niçin ağlamıyayım ben ağlamıyayım da kimler ağlasın fıratın kenarında bir koyun kaybolsa hesabını rabbim benden soracaktır diyip mesuliyetinin sorumluluğunu hissetmiştir.

            Hz Ömer hasta yatağında kendisini ziyaret eden Hz Ali'ye Ya Ali ! Ölünce beni eski bir kefene sarın çünkü yaşayanların yenisine ihtiyacı vardır dedi.

            Hz Ömer oğluna ey oğlum Abdullah, ölünce beni kabrime hızlı götürün eğer rabbim beni affedip bağışladıysa bir an önce makamımı görmek isterim şayet rabbim beni bağışlamadıysa benim gibi günahkar bir insanı sırtınızda fazla taşımayın dedi.

            Hz Ömer vefat edip kabri şerifine defnedilir sual melekleri korkunç bir vaziyette rabbin kimdir diye sual sormaya başlarlar. Hz Ömer iki eliyle sual meleklerinin yakasına yapışır ve siz kimsiniz der melekler yüce Allah tarafından gönderilen sual melekleriyiz, peki nerden geldiniz diye sorar. Yedi kat göklerden geldik dediler öyle ise orayla buranın arasındaki mesafe yol ne kadardır diye sorar yedi bin günlük yoldur derler Hz Ömer siz yedi bin günlük yoldan geldiniz rabbinizi unutmadınız da ben üç günlük kısa bir mesafe  yoldan geldim Rabbimi unuttuğumu mu sandınuz dedi.

            Hz Ömer ölünce sahabe çok üzülür yokluğuna alışamazlar rüyada görmek isterler bir türlü rüyada da göremezler ölümünden on iki ay sonra Abdullah bin amr adında ki  bir sahabe Hz Ömer'i rüyasında gusl etmiş havlusuna tutunmuş halde  görür ya emirûl müminin sizi rüyalarımızdan da kaybettik göremez olduk der Hz Ömer Ya Abdullah bin amr ! Sizden ayrılalı on iki ay oldu hesabımı on iki ayda ancak verebildim ayrıca Allah'ın rahmeti gazabından ve azabından üstün ve yüce olmasaydı perişan olurdum dedi.

            Bir gün Hz Ömer'in hanımı yeni bir entari ile huzurlarına çıkarlar hanımına bu entariyi nereden aldın diye sorar hanımı ya emirûl müminin verdiğiniz harçlıklardan biriktirerek aldım der. Hz Ömer hazine nazirini huzurlarına çağırır ve der ki ! Eşimin bir entarisi olduğu halde yeni bir entariyi alacak kadar maaşım fazla geliyor şu kadar kısmını kesin buyurdular.

            Hz Ömer'in zamanında kurt ile koyun yan yana gezerlerdi. Bir gün kurt koyuna saldırınca çoban feryad ederek Eyvah ! galiba Hz Ömer öldü der halife Ömer'in öldüğünü nereden anladın diyenlere çünkü onun zamanında kurt kuzu yan yana gezerlerdi. Kurt koyuna saldırınca anladım der.

            Bir Yahudi ile bir münafık bir meselede anlaşamadılar. Yahudi meseleyi halletmek için Resulullaha gidelim der münafık ise yahudilerin başı olan Ka'b bin Eşref'e gidelim diyor. Hz Peygamber efendimizin huzuruna gelip meselelerini anlatırlar peygamberimiz yahudiye hak verdi.

            Huzuru sadetten çıktıktan sonra münafık bu sefer : '' Ben muhammedin hükmüne itimat etmiyorum bir de Ömer'in yanına gidelim der '' yahudi bunu da kabul edip Hz Ömer'in yanına vardılar. Yahudi meseleyi anlatıp Hz Muhammed'in yanına gittiklerini fakat münafığın Hz Muhammed'in hükmünü kabul etmediğini söyleyince Hz Ömer münafığa dönerek         '' Arkadaşın doğru mu söylüyor diye sordu '' o da doğru söylediğini evvela Resulullahın yanına gittiklerini söyledi.

          Hz Ömer siz bir dakika bekleyin ben şimdi bu konuyla ilgili hükmümü bildiririm deyip içeri girer. Biraz sonra elinde kılıçla geldi ve kapıda bekleyen münafığın kellesini bir vuruşta yere yuvarladı '' Allah Resulunun hükmüne razı olmayanın hükmünü  ben böyle veririm'' buyurdu.

         Hz Ömer  634 Yılında halife oldu ilk olarak emirûl müminin ismini aldı 12 sene 6 ay 7 gün adaletle halifelik yaptı. İlk defa para bastırdı dört binden fazla cami ve mescid yaptırdı hacılar için de yollar boyunca misafir haneler hanlar hamamlar yaptırıp kuyular açtırdı.

            Hz Ömer Medine-i Münevvere'ye hicretle şereflenmiş Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesiyle övülmüş mücahirlerdendir. Medine'ye daha önce varıp Peygamber efendimizin teşrif etmekte olduğunu müjdelemiş küba da onu karşılamış. kendisiyle kardeş kılınan Utban bin Malik'le nöbetleşerek Resulullah efendimizin huzurlarına sık sık gelip ondan çok fazla ilim almış ayrıca Ezanı rüyasında gören sahabilerden olmuştur.

             Hz Ömer Sevgili Peygamberimizle bütün harplere iştirak etmiş kafirlere karşı savaşmıştır Fedakarlıkları bütün kitaplarda yazılıdır. Hele Bedir ve Uhud gibi hayati ehemmiyeti haiz savaşlarda devamlı Resulullah Efendimizin yanında yer almıştır. Hendek savaşında hendeğin önemli bir yerini tutup düşmana mani oldu Haybet fethinden sonra hissesine düşen ganimeti malı ve araziyi vakfetti.

            Hz Ömer  Mekke'nin fethinde bulundu Huneyn savaşına katıldı Tebük seferinde bütün malının yarısını verdi. Hz Ömer'in kızı Hz Hafsa Hendek savaşından sonra Peygamber efendimizin zevcesi ve müminlerin annesi olmuş Hz Ömer de böylece Sevgili Peygamberimizin kayın pederi olmakla şereflenmiştir.

            Hz Ömer Veda Haccında da bulundu Hz Peygamberin vefatından sonra onun halifesi olan Hz Ebu Bekr'e yardımcı oldu. Hz Ebu Bekr'in hilafeti zamanında Beytü'l malın Maliye Vekili idi. Hz Ebubekr vefatına yakın, Hz Osman'a bir vasiyet yazdırdı. Burada Hz Ömer'i halife olarak bıraktığını bildirdi , bu vasiyet okunduğun da bütün Sahabe-i kiram '' Kabul ettik ve itaat ettik '' dediler.

            Hz Ömer , 10 sene 6 ay ve 7 gün hilafeti zamanın da 2 büyük devlet olan Bizans ve Sasani İmparatorluklarının hakimiyeti altında olan Suriye Filistin Mısır Irak ve İran'ı İslam devletinin sınırları içine aldı. Onun zamanın da 1036 büyük şehir zapt edildi. Kuzey Afrika'dan Türkistan'a Azerbaycan'dan Yemen'e kadar uzanan ve 2 milyon kilo metre kareden büyük olan islam devletini kurduğu mükemmel müesseselerle çok güzel idare etti.

            Hz Ömer Davalara bakması için mahkemeler adli teşkilatlar suç ve zabıta işlerine bakan satıcıları kontrol eden halkın birbirleriyle olan münasebetlerini düzenleyen teşkilatlar kurdu.

            Hazreti Ömer'in zamanın da dört bin den fazla cami yapıldı. Yollar köprüler inşa edilip su kanalları açıldı. Fakir çocuklara maaşlar verildi. Mescid-i Haram'ı ve Mescid-i Nebevi'yi genişletti. İlmi ve islamiyeti , yaymak için her tarafta okullar açtırdı. Çok adil , abid merhametli alcak gönüllü olup fakirlikle yaşardı.
 

Allah Hepimizi Şefaatine Nail Buyursun.

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - beylikdüzü ikinci el eşya - ataşehir ikinci el eşya ek iş ilanları rulman

mamak halı yıkama

e"> ankara yorgan yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com