Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

KÖŞE YAZILARIM

HAK DİN İSLAMDIR

            Misyoner faaliyetlerin yoğunlaştığı, incilin bedava dağıtıldığı, gençlerin beyinlerini yıkamak amacıyla dolarların vaad edildiği hatta dağıtıldığı, kiliselerin açıldığı ülkemizdeki bu hal çok üzücüdür. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Nerede bu milletin din anlayışıyla sorumlu kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ? Görevleri sadece din görevlilerini idare etmek midir? Birileri de çıkıyor, ‘Din elden gidiyor.’ diye yaygara koparıyorlar. Hangi din elden gidiyor. Sahip çıktığınız din mi elden gidiyor? Yoksa bir yerlere gelmek için dini kullanmayı mı düşünüyorlar? Din bir ışıktır, bir nurdur. Kuran’ın ifadesine göre Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu yazımla milyonlara sesimi duyurabilir miyim? Vatanım, milletim, bayrağım ve dinim için bir hizmet yapabilir miyim? diye düşündüm. Kuran’ın ifadesine göre; Hak din islamdır.

            Çünkü İslam’dan önce bir çok dinler gelmiştir. İslam’dan önce gelen dinler, belli bir kavme, belli bir ümmete, belli bir millete hitap etmiştir. Son gelen din gelişiyle diğer dinleri yürürlükten kaldırmıştır. Bu itibar ile İslam dini evrensel bir dindir. Bütün toplumlara, bütün milletlere, bütün insanlara hitap etmektedir. Yine Kuran’ın ifadesine göre Hz. Allah, bütün peygamberlerden ahdi misak yani söz almıştır. “Ey Peygamberler, Ahır zamanda Muhammed adında bir peygamber gelecek. Hanginizin zamanında gelirse, kitabınızı bırakın, O’nun getirdiği kitaba tabi olun. Hanginizin zamanında gelirse dininizi bırakın, O’nun getirdiği dinle amel edin.” ifadesi, İslam’dan önceki dinlerin yürürlükten kalkması demektir. Çünkü İslam dini bütün dinleri içine alan evrensel bir dindir. Hz. Kuran bütün kitapları içinde toplayan bir kitaptır. Hz. Peygamberimiz belli bir millete, belli bir ümmete, belli bir kavme değil bütün ümmetlere, bütün kavimlere ve bütün  insanlığa gönderilen bir peygamberdir.

            Değerli okuyucularım batıyı ve Avrupayı büyük bir islami tırmanış korkusu sarmıştır. Avrupa ülkelerini Türkiye'yi içine almada gösterdikleri direncin sebebi de bu korku ve endişedir. Kendi bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapora göre birinci büyük islami yükseliş asrı saadette yani dört büyük halife zamanında oluşmuştur. Hz Ömer devrinde İslamiyet arap yarım adasından dışarı taşıp kuzey afrikadan Türkistan'a Azerbaycan'dan Yemen ' e kadar iki milyon metre karelik alana yayılmıştır. Bu islami yükseliş islam alemine sokulan fitne ve bozuk akımlarla durdurulmuş. Uzun bir duraklamadan sonra Osmanlı'lar zamanında tekrar ivme kazanıp şahlanmıştır. Batıyı saran ikinci büyük islami yükseliş işte budur.

           Osmanlı'lar islamın yayılmasına hız vererek Avrupa'nın içlerine hatta viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Avrupa tamamen islamın kontrolune girme tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Osmanlı'nın varlığını kendileri için büyük bir tehlike gören batı bir gayret ile Osmanlı'yı Avrupadan atma sonra da tamamen yok etmeyi hedef aldı. İçerden ve dışardan yaptığı yıkıcı faaliyetler ile buna muvaffak oldu. Onların hesabına göre Osmanlı'nın yıkılması ile  islamiyette yıkılıp yok olacaktı fakat bu hesapları tutmadı.

            Yirminci yüz yılda komünizmin zulmünden kapitalizmin acımasızlığından ayrıca Hristiyanlığın içi boş akla mantığa ters inancından dolayı dünya da yeni bir inanç ve yeni bir sistem arayışları baş gösterdi. İnsanlar islam'a yönelmeye başladı Batı ve avrupa ülkeleri  Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmayı planlarken kendi içlerinden Hristiyanlardan da bir islam merakının uyandığının farkına vardılar. Batı bunun önüne geçemedi. Çığ gibi bir gençlik geliyor Fatihler Yavuzlar Kanuniler Mustafa Kemaller ergenekon dağını delip yeni bir Alperen'ler geliyor onun için bedava inciller dağıtıyolar dolarlar dağıtılıyor yalan dolan vaadler yapılıyor ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın emri tecelli edecektir.

Tevbe Suresi  Ayet:32  Sayfa: 193

“Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler hoşlanmasalar bile Allah, nurunu tamamlayandır.”

            Din, ilk insanla birlikte doğal olarak var olmuştur. İnsan var olduğu sürece de devam edecektir. Çünkü insanın yaratılışında, kendisini yoktan var edeni bilme, O'na inanma, bağlanma, kulluk yapma duygusu ve ihtiyacı vardır. Fıtratı bozulmamış bir insanda bu ihtiyaç mutlaka kendisini gösterir ve tıpkı fiziki varlığın yeme, içme bilmeye, o'na inanmaya ve bağlanmaya ihtiyaç duyar. İnsan, fıtratındaki bu duyguyla aklını kullanarak, yaratanının varlığını ve birliğini kavrayabilir. Ancak, yaratıcısının, kendisinin mutluluğu için ondan neler istediğini, hangi davranışlarından razı olup hangilerinden hoşlanmayacağını, kısacası o'nun hoşnutluğunu nasıl elde edeceğini, bunun yanında, sinirli olarak yaratılmış bulunan insan aklının, mücerred düşünmekle ulaşamayacağı bir takım soyut meseleleri bilemez. İşte sınırlı olarak yaratılmış bulunan insan aklının, tek başına çözemeyeceği bu tür meselelerin cevabini ancak hak din verebilir.

            Amerikalı bir aile istanbulda bir aileye misafir olur, misafir ailenin oturma salonunda olduğu bir sırada ev sahibi ailenin küçük çocuğu salona girer misafir aile çocuğu sever ve okşarlar benim de amerika da böyle bir torunum var der. Bir ara çocuk birden kaybolur birazdan elinde bir bebekle gelir bebeği misafir kadına verir çocuğun bu bebeği niçin kendisine verdiğini tercüman aracılığı ile sorar misafir ailenin küçük çocuğu amerikada benim kadar bir torununuz varya ona hediye etmek için verdim deyince amerikalı misafir kadın duygulanır göz yaşları arasında bu yaştaki çocuğa paylaşma duygusunu veren dininiz ne güzel bir din'dir diyerek müslüman olmuştur.

            Allah, insanlar içinden peygamber görevlendirerek onlar aracılığıyla insanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıracak esasları insanlara bildirmiştir. İşte Allah’ın Peygamberleri aracılığıyla akıl sahiplerine gönderdiği, onları kendi irade ve seçimleriyle doğruya ve mutluluğa ulaştıran bu hayat düzenine din denir.

            Dini kuralların koyucusu Yüce Allah'tır. Peygamberler dahil hiç bir kimsenin din koyma yetkisi yoktur. Peygamberler, dini hükümleri tebliğ etmekle yükümlüdürler. Tarih boyunca insanların din olarak ortaya koydukları birtakım ilke ve kurallar hiçbir zaman hak din niteliği taşımaz. Vahye dayanmayan yani bir peygamber tarafından tebliğ edilmemiş olan bu gibi sistemler, insanlığı maddi ve manevi bütün yönleriyle kuşatıcı özelliğe sahip olamaz. Bunun yanında asılları vahye dayanmakla birlikte, temel ilkeleri korunmamış ve zaman içinde asliyetini yitirip bambaşka şekiller alarak bozulmuş dinler de vardır.

            (Atlas Okyanusu ile Akdenizin birbirine karışmadığını gördüm ve ilmen de tesbit edilmiştir. Bunun 1400 sene önce Kur'an-ı kerimde bildirildiğini duyunca, müslümanlığın hak din olduğuna inanıp müslüman oldum.) Kaptan Kusto (Fransız)

             İslâm, çağları ardında sürükliyen bir dindir. Müslüman olmakla, çağlarüstü dini seçmiş oldum. Roger Garaudy (Fransız)

            İslâmda, ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, herkesin eşit olduğunu, namaz kılarken de rütbe ayrımı yapılmadığını gördüm. Müslüman oldum. Thomas Clayton (Amerikalı)

            İslâm, israf ve cimriliği yasaklayan, maddi- manevî her hususta en güzel kaideleri olan dindir. Albay Ronald Rockwell (Amerikalı)

            Putlara değil de, bir Allaha ibâdet etmeyi, doğruluğu, emanete riayeti, insanların haklarını gözetmeyi emreden İslâmiyeti kabul ettim. Necaşi (Habeş İmparatoru)

            Tufeyl bin Amr, usta bir şairdi. Onun gibi şiirden anlayan pek azdı. Kur'an-ı kerimi okuyunca, onun şiir ve beşeri bir söz değil, ilahi bir kelam olduğunu hemen anlayıp müslüman oldu.

İslam Dini ile ilgili Bazı Ayetler

Ali İmran Suresi  Ayet:19  Sayfa: 53

“Muhakkak, Allah katında din İslam’dır.”

Ali İmran Suresi  Ayet:85  Sayfa: 62

“Her kim islamdan başka din ararsa, bilsin ki o din kendisinden kabul edilmeyecektir.”

Ali İmran Suresi Ayet: 83 Sayfa 61

''Allahın Dininden başka bir din mi arıyorlar ? Oysa göklerde ve yerde ne varsa hepsi  ona teslim olmuştur''

Maide Suresi  Ayet:3  Sayfa: 108

“Sizin için dininizi kemale erdirdim; ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam’ı seçtim.”

Fetih Suresi  Ayet:28  Sayfa: 515

“Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resülünü hidayet ve hak din ile gönderen Allah’dır.”

Kehf Suresi  Ayet:29  Sayfa: 298

“Ey Habibim, Allah’dan gelen haktır. Dileyen iman eder mümin olur, dileyen inkar eder kafir olur.”

Ali İmran Suresi  Ayet:81  Sayfa: 61

            “Ey Habibim; Hatırla ki Allah, vaktiyle bütün peygamberlerden şöyle bir söz almıştı; ‘Celalim hakkı için! Elinizdeki kitabı tasdik eden bir peygamber gelirse, ona mutlaka iman edecek ve mutlaka yardımda bulunacaksınız. Buna söz verdiniz mi? Ve bunun üzerine benim ağır ahdimi boynunuza aldınız mı?’ buyurmuştu. Onlar da ‘Söz verdik!’ dediler. ‘Öyle ise şahit olun, ben de sizinle beraber şahidlerdenim’ buyurdu.”

Saf Suresi  Ayet:6  Sayfa: 553

             “Hani Meryem’in oğlu İsa kavmine, ‘Ey İsrail oğulları! Ben, size Allah’ın Peygamberiyim. Benden önceki Tevrat’ı tasdik eden ve benden sonra gelecek Muhammed isimli bir Peygamber’in geleceğini size müjdeleyici olarak gönderildim.’ demişti.“

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - beylikdüzü ikinci el eşya - ataşehir ikinci el eşya ek iş ilanları rulman

mamak halı yıkama

e"> ankara yorgan yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com