Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

KÖŞE YAZILARIM

İSTANBUL'UN FETHİ

          İstanbul Elbette Feth Edilecektir. Onu Feth eden Kumandan ne güzel bir kumandan onu feth eden asker ne değerli bir askerdir  hadisi şerifinin müjdesine nail olmak için Müslüman Araplar 5 kez Müslüman Türk’ler 6 kez İstanbul’u feth etmek için seferler düzenleyip muasara ederler. Fatih Sultan Han’da bunlardan biri idi. Hz Peygamberin Müjdesine nail olmuştur.

            Osmanlı padişahlarının yedincisi 2. Murat’ın oğlu 2. Beyazıt’ın babası 1431’de Edirne’de doğan 21 yaşında iken istanbulu feth eden Bizans İmparatorluğuna son veren Arnavutluğu Bosna Hersek’i de feth edip Yunanistan’ın Fethini tamamlamış ve Balkanları idaresi altında birleştirmiştir

         Trabzon Rum Pontus devletine de son vermiş olan 2 impratorluk 4 Krallık 6 Prenslik 5 de Dükalık olmak üzere 17 devlet feth eden aynı zaman da büyük bir askeri dehaya sahip ve tarihin en büyük hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmet Han ‘ı Şükranla minnetle Anar Rahmetle Yad ederiz. Ruhu şad olsun. 

            Fatih Sultan Mehmet Han çok cesur ve çok zeki bir hükümdardır. Hocazade molla gürani molla ilyas sıraceddin halebi molla abdulkadir hasan samsuni molla hayrettin akşemsettin hazretleri gibi büyük alimler ona hocalık yapmışlardır.

            Arapça Farsça Latince Sırpça Yunanca biliyor Avrupa ilim  ve tekniğini çok iyi takip ediyordu. Coğrafya matematik Astronomi askerlik tarih bilgisi çoktu. Kelam ve matematikte devrinin en büyüklerinden di.

            Edebiyata da merakı çoktu. Medreseleri bizzat teftiş eder dersleri dinler ve mükâfat verirdi. Sarayda seferlerde yolda düğün gibi cemiyetlerde büyük ilmi münazaralar yaptırırdı.

                                                           
            İstanbul’un fethinin zorlandığı bir günde Fatih Sultân Mehmed Hân, vezîri olan Veliyyüddîn Ahmet Paşa’yı hocası olan Akşemseddin’e gönderdi.


            “Acaba Fetih ne zaman müesser ola düşmana karşı zafer ümîdi var mıdır?” dedi.

           
            Akşemsettin Hazretleri ; “Ümmedi Muhammed'den bu kadar Müslümanlar ve gâzîler bir kâfir kalesine hücum ederler inşâallah feth müesser olacak ” dedi.


            Fatih Sultan Mehmed Han, bu kadar işâretle yetinmeyip. Adı geçen vezîri yine hocasına gönderdi: “Müesser olacak olan Feth’in Vaktini de ta’yîn eylesin!” dedi.


Akşemseddîn Hazretleri mana alemine daldı. Mübârek yüzü güldü:
 

            “Bu yılın Rebîu’l-evvel ayının 20. günü olan , seher vaktinde, ihlâs ve gayretle haliç tarafından kaleye yürüsünler. O gün  Allah’ın izni ile Fetih müesser ve mukadder olacaktır. diye cevap verdi.


            Tarif edilen ay tarif edilen gün tarif edilen saate  gelinildi. İslâm askerine yürüyüş emir buyuruldu. Asker hisâra hücûm eyledi. Fatih Sultân Mehmed, Şeyh’i davet eyledi. Meğer Şeyh, talebesine tenbîh etmişti ki; “Benim yanıma kimse girmesin!”

 
            Fatih Sultan Mehmed Han hocasını göremeyince kalktı, onun çadırına gitti. Çadırın kapısını aralayıp baktı ve gördü ki, Hocası namaza durmuş, secdeye varmış. Sarığı, başından düşmüş. Saçını sakalını ve yüzünü toprağa sürmüş. Gözünden yaşlar akar. Sofra kadar yer yaş olmuş, duâ ediyor.


          Hocasının bu hâlini ve inleyişini görüp makamına döndü. Kaleye baktı. Gördü ki; İslâm askerinin önünde, yeşiller giyinmiş bir grup asker hisâra hücûm ederler. Hemen o saat Fetih müesser oldu.

                Fatih Sultan Mehmed soğuk kanlı ve cesurdu. bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman hemen onların önlerine geçip düşman hatlarına girerek göstermiştir. İstanbul muhasarasında da donanmanın başarısızlığının yüzünden atını denize sürmesi bu cesaretinin en büyük örneğidir.

               Fatih Sultan Mehmed Han Kumandanlığı ile diplomatlığı daima beraber yürüttü. Hangi devlet üzerine sefer düzenleyecek ise, o devletin iç ve dış münasebetlerini zaaflarını kuvvetini diğer devletlerle olan münasebetlerini en ince noktasına kadar tetkik eder ve sefere hasmının en zayıf ve kendisinin en kuvvetli zamanında çıkardı.

               Yapacağı seferlerde en yakınlarını bile haberdar etmez bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi. '' Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, onu yolar atarım'' Sözü Fatih Sultan Mehmed'e aittir.

                Osmanlı donanmasının tekamül etmiş şekilde kurucusu Fatih'tir. Topçuluğa gerekli ehemmiyeti veren ilk padişah da odur.

                 Fatih Sultan Mehmed Han 23 martta ordusu ile Edirne'den hareket etti kuşatma 6 nisanda başladı 18 nisan da İstanbul adaları alındı. 22 Nisan gecesi Türk Donanması karadan haliçe indirildi. 23 Nisan da sulh teklifine gelen bizans elçisine Fatih sultan mehmed han''Ya ben İstanbul u alırım ya İstanbul beni alır'' cevapını verdi.

                 Ulubatlı hasanın burçlara bayrak dikmesi ile coşan askerler delik deşik olan surlardan içeri girdiler. 20 parça donanma ve 300.000 askerden müteşekkil ordunun, yeri ve göğü sarsan '' Tekbir  '' sesleri arasında öğleden sonra Fatih Sultan Mehmed Han topkapıdan şehire girdi 29 mayıs sabahı yapılan son taarruz da İstanbul feth edildi.

                Bu şekilde orta çağ sona erdi yeni çağ başladı. İstanbul'un Fethi Türk tarihinin en müstesna olayı sayılarak ona Fethi mübin denildi.

                İstanbul'un fethine ilk teşebbüs; Hz Osman devrinde 655 tarihinde yapıldı. İstanbul 669 baharında iyice kuşatılmasına rağmen feth edilemedi. 673'te Hz Muaviye devrinde yedi yıl süren bir deniz seferi daha tertip edildi.

              714'te büyük bir ordu ile istanbul üzerine yürüyen Albülmelikoğlu Mesleme ve Mervan oğlu Ömer Bin Abdülaziz 716'da  şehri karadan ve denizden kuşattılar.

              781'de Abbasi halifelerinden El Mehdi oğlu Harun Reşid. Uzun bir aradan sonra İstanbul'u fethetme görevini Osman Gazi üzerine aldı.

             Osman Gazi ölüm döşeğinde iken oğlu Orhan Gazi'ye '' İstanbul'u al gülzar et '' diyerek vasiyette bulundu.1391'de Sultan Yıldırım Bayezid Han şehri kuşattı.

             1422 yılında Osmanlı Sultanı İkinci Murad Han İstanbul'u kuşatmıştır. 

               Fatih Sultan Mehmed Han Tarafından 1453 yılında yapılan seferle ve taarruzla İstanbul'un Fethi müesser olmuştur.

            Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmek suretiyle Bizans İmparatorluğu’nun dahi yapamadığını yaparak tarihte ilk defa boğazları kestiğini ve ‘’ Boğazlar Rejimi’’ni uyguladığını söyledi.

            Artık Türk devletiyle anlaşmadan boğazlardan geçmek mümkün olmayacaktır. Fatihin aynı zamanda Sultan iklim-i rum unvanı olarak kendisini Roma’nın da varisi olarak ifade etmiştir.

            Fatih Sultan Mehmed Han Batı Roma imparatorunu kendisine tabi kılmak için Venedik donanmasından daha güçlü bir donanma hazırlayarak İtalya’ya çıkartma yaptı. İtalyan devletler Roma imparatoru ünvanıyla Fatih’in resmini madalyonlara bastı. Böylece İtalya devletleri de Fatihi imparator olarak kabul etmeye hazır olduklarını gösterdi.

            Roma imparatorlarının özelliklerinden biride Hristiyanlığın Ortadoks patriği tayin etmek ve beğenmezse değiştirmektir. Fatih’te gelir gelmez Bizansın atadığı Ortodoks patriğini görevden alıp yeni bir patrik atamıştır.

            Fatih’in hazırlattığı toplarla İstanbul surları yıkılır O ana kadar İstanbul surlarını aşmak mümkün olmamıştır. Bin seneden beri İstanbul surları aşılmıyordu.

            İlk denemeleri Edirne’de yapılan bu dünyanın ilk yivli-havan  toplarının surları aşmasının dünyadaki savunma anlayışında topyekün değişiklikler getirdiğini tüm Avrupa’da görülmüştür.

            Fatih Sultan Mehmet topun balistik özellikleri üzerinde değişiklikler yaparak topu hem muhasaralarda hemde meydan savaşlarında kullanırken. Avrupalıların gelişmeleri takip dahi edemediler.

 ‘’Fatih Otluk beli savaşında top kullandı. Toplarla Uzun Hasan’ın ordusunu dağıttı. Top silahını meydan muharebesinde ustaca kullanmıştır.

Yavuz Sultan Selim’de Mercidabık ve Çaldıran meydan savaşlarında topu kullanınca iyi bilindi ki savaşlar için top artık vazgeçilmezdir. Buda Osmanlının futuhatını hızlandırmıştır.’’

            Topların balistik hesabını bizzat Fatih’in kendisi yapmıştır. Öyle ki toplar dökülürken Macar uzman, bu kadar ağır topların gidemeyeceğini söyleyerek itiraz eder.

            Fatih bütün Osmanlı hükümdarlarının en adilidir. Bu kesindir. Arapça Farsça Latince İtalyanca ve Grekçe’yi bilen bir hükümdar olan Fatih ulemayla konuşmuştur. Şiir yazmıştır divanı vardır. Entelektüel bir ortamda büyümüştür.

            Kafirlere karşı kompleksi olmamıştır. Ama Fatih her şeyden evvel çok iyi bir komutandır. 30 senede 32 sefere başkomutanlık yapmıştır ki, 46 yıllık hükümdarlığı bulunan Kanuni’nin başkumandanlık ettiği 16 seferi vardır. Osmanlıdaki ilk anayasa da Fatih Kanunnamesidir.

            Fatih’in gayri müslümlere verdiği haklar çok ileridir. Bu günkü Yunanistan’ın azınlıklara gösterdiği haklar Fatih’in gösterdiği hakların çok gerisindedir.

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - beylikdüzü ikinci el eşya - ataşehir ikinci el eşya ek iş ilanları rulman

mamak halı yıkama

e"> ankara yorgan yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com