Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

KÖŞE YAZILARIM

KURAN’DA ŞİFRE

                Kuran’ın şifresi diye birşey yoktur. Kuran Kitab-ı Mübin’dir. Açık seçik bariz bir kitaptır. Herşeysiyle açıklanmıştır. Kuran’ı açıklama görevini Allah peygambere vermiştir. Kuran bir çanta değil, bir çelik kasa değil ki şifresi olsun. Allah Kuran’ı insanlığın menfaati, hidayeti, maddi ve manevi kurtuluşu için göndermiştir. Ne diye şifrelesin? Kuran’ın te’vilatını ancak Allah bilir. Veya ilimde kendisine ruhsat verilenler bilir. Sahabe-i Kiram, Hulafai Raşidin ve Mezhep İmamları gibi. Kuran’ın şifresinden bahseden insanların hangi ruhsatla, hangi yetkiyle Kuran’ın şifresinin var olduğundan bahsediyorlar. Ruhil Beyan Tefsiri’nin yazarı İmam-ı Bursivi, Elmalı Tefsiri’nin yazarı İbrahim Elmalı, Tefsir-i Kebir’in yazırı İbn-i Kesir, Hulasatul Beyan Tefsiri’nin yazarı Mehmet Vehbi Konyalı, Kurtibi Tefsiri’nin yazarı Kurtibi’nin Kuran’ın şifresi ile ilgili hiçbir beyanları yoktur.

                İmam-ı Azam Kuran ve Hadislerden oluşan üçyüzbin fetva vermiştir. Fetva demek, Kuran ve hadislerden oluşan hükümler demektir. Hiçbir fetvasında Kuran’ın şifresinden bahsetmemiştir. Kuran’ın ibaresi vardır, delaleti vardır, işareti vardır, ama şifresi yoktur. Kuran’da muhkam vardır, nas vardır, müfessir vardır, mücmel vardır ama şifre diye birşey yoktur.

                Esasında Kuran’da birçok işaretler vardır. Allah’ın yarattığı bitkilerde bile insanların anlayabileceği, çözebileceği, keşfedebileceği işaretler vardır. İşaretlerle insanın birçok şeyleri keşfetmesi mümkündür. Bunlardan örnekler vereceğim;

                1. Wright(Rayt) kardeşlerden bin sene önce uçağı yapıp, uçmayı gerçekleştiren  müslüman alim İBN-İ FİRNAS’DIR. Bu işareti nereden aldı dersiniz? İnsanoğlu ilkçağdan beri uçmak istedi. Çünkü etraflarında kuşlar uçuşup duruyordu. Kuşlar uçabildiğine göre, insanlar niçin uçamaz? Bir alet yapıp uçulamaz mıydı? Hazreti Süleyman Peygamber Sebe Suresinin 12. ayetine göre, rüzgarla bir aylık yolu bir günde uçmamış mıydı? Gerçi onun uçuşu bir mucizeydi. Mucizeyi diğer insanların gerçekleştirmesi imkansızdı. Fakat insanların da uçabileceğine işaret ediyordu. Müslümanların yegane ilham kaynağı olan Kuran-ı Kerim bu ve bunun gibi bir çok gerçeklere işaret etmektedir. Yani O aletsiz uçmuştu. Siz ise aletle uçabilirsiniz demektir.

                2. Dünyada ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştiren müslüman doktor AMMAR’DIR. Bu işareti nereden aldı?

                Kuran-ı kerim katarakt ameliyatlarına işaret ediyor. Peygamberler her yönüyle insanların önderidir. Maddi ve manevi her sahada insanlara yol gösterirler. Peygamberler mucize gösterirken, bir taraftan kendi peygamberliklerini ispat ederler, bir taraftan da gelecek nesilleri benzerlerini yapmaya teşvik ederler.

                Kuran-ı Kerim, Yakup peygamberin gözüne perde gelmesinden(katarakt) ve Yusuf peygamberin  bir mucizesinden söz ederken, hem hastalığın sebeplerinden birine ışık tutuyor, hem de tedavisinin mümkün olabileceğine işaret ediyor. Kataraktın sebebi sadece ihtiyarlık değildir. Modern tıp ilmi, hastalığın sebepleri arasında; tansiyon yüksekliğini, çok ağlamayı, çok üzüntüyü de sayar. Modern ilmin bir asır önce keşfettiği bu gerçeğe Kuran-ı Kerim şu ayetiyle işaret etmiştir.

Yusuf Suresi Ayet:84

             “Yakup(A.S.) oğullarından yüzünü çevirdi: ‘Ey Yusuf’un ayrılığı ile bana gelen hüzün!’dedi ve kederinden gözlerine ak düştü. Artık derdini gizleyip duruyordu”

Yusuf Suresi Ayet:93

            “Yusuf, babasının durumunu sorup fazla ağlamaktan gözlerinin görmediğini öğrenince şöyle dedi: ‘Şimdi siz benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne örtün gözleri görür.’ dedi”

Yusuf Suresi Ayet:96

            Yakup(A.S.) oğlunun gömleğini gözüne sürünce derhal tansiyonu normale döndü, üzüntüsü geçti, yerine sevinç ve ferahlık geldi. Gözleri de eskisi gibi görmeye başladı. “Fakat hakikaten müjdeci gelip de gömleği Yakup’un yüzüne bırakınca, gözü açılıverdi: ‘Ben size Allah katından vahy ile sizin bilmeyeceklerinizi bilirim demedim mi?’ dedi.”

            İnsanlar bu mucizenin işaretini  örnek alarak katarakt ameliyatını gerçekleştirdiler.

            3. Yarasa kuşu diye bir kuş vardır ki, yaratılışı İsa(A.S.)’ın mucizelerinden biridir. Yani İsa(A.S.)’ın mucizesiyle yaratılmıştır. Gözleri ışıktan ve güneşten rahatsız olduğu için karanlığın dostudur, gece dolaşırlar. Yarasalar gece uçan, güzel kokan çiçeklerin polenlerini yerler ve onların da döllenmesini sağlarlar. Yarasanın görmeden, gecenin karanlığında avını yakaladığını inceleyen bilim adamları, radarı icat etmişlerdir.

            4. Hz. Peygamber(S.A.V.); “Veba hastalığından aslandan kaçar gibi kaçınız.” buyurmuştur. Bu işaretteki sinyali araştıran bilim adamları, hangi mikrobun veba hastalığının mikrobu olduğunu keşfetmişlerdir.

            5. Cevizi iyice inceleyecek olursak insan kafasıyla karşılaşırız. İçi beyin gibidir, dış kabuğu kafatası, en dıştaki yeşil kabuk kafatasını koruyan saç gibidir. Beyin şeklindeki ceviz içi, beyin için elzem olan gümüş iyonunu bulunduruyor ki, bir insan için gümüş iyonu sadece beyine lazımdır o da cevizde vardır. Cevizin beyne benziyor olması, beyin için vazgeçilmez bir şifa kaynağının işaretidir.

            6. Vücut için elzem bir gıda olan armuda dikkatle bakarsak böbreğe benzediğini görürüz. Bu şekildeki işaret, armudun bir diyaliz makinesi gibi şifa özelliği taşır.

            7. Yusufçuk böceğini inceleyen bilim adamları, Dünyanın en gelişmiş helikopteri olan Apache helikopterini icat etmişlerdir. Çünkü, bu böcek manevra, görme ve ufuk çizgisi kabiliyetine sahip olan tek böcek türüdür. Ayrıca Hz. Peygamberin miraca çıkışını inceleyen bilim adamları uzaya çıkmanın mümkün olduğunu tespit etmişlerdir.

            Netice itibariyle, Kuran’ın şifresinden bahseden insanların birileri adına çalıştıklarını, birilerinin ajanı olduklarını düşünüyorum. İnşallah yanılmış olurum. İnsanların kafalarını bulandırmak, fitne ve fesatlık yaratmaktan başka birşey değildir. Çünkü, Allah herşeyi yaratıp bildirmiştir. İnsan yaratan değil sadece keşfedendir.

            Edison elektriği bulmuştur, acaba Edison’a kadar Allah elektriği yaratmadı mı? Yarattı ama keşfeden olmamıştır. Fransız bilgin Pastör’den dört yüz yıl önce, bulaşıcı hastalıklarının mikrobunu Hacı Bayram-ı Veli’nin talebesi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası, büyük alim, büük tıp doktoru Akşemseddin Hazretleri bulmuştur. Akşemseddin’e kadar Allah bulaşıcı hastalıkların mikrobunu yaratmadı mı? Yarattı ama keşfeden olmamıştır. Yüce Allah ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’e bin adet sanat öğretmiştir. Bugün kullandığımız interneti, bilgisayarı, telefonu, bundan sonra icat olunacak, bizim daha henüz görmediğimiz aletleri de görmüştür. Ayrıca Hz. Adem’in yetmiş üç dil bildiğini insanların bilmesini isterim. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi Allah’a emanet ediyorum.

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - beylikdüzü ikinci el eşya - ataşehir ikinci el eşya ek iş ilanları rulman

mamak halı yıkama

e"> ankara yorgan yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com