Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT medyum ali degermenci medyum ali değermenci
SESİNİZİ   DUYURMAK   DERDİNİZİ     ANLATMAK    YAŞADIKLARINIZI    PAYLAŞMAK    SORUNLARINIZA    ÇÖZÜM    BULMAK   İSTİYORSANIZ     ÜNLÜ    MEDYUM    ALİ    DEĞERMENCİ'Yİ    ARAYIN     0312 424 11 80 .... 0535 230 87 80
  ANA SAYFA
  ÖZGEÇMİŞİM
  BÜYÜ
  VEFK NEDİR ?
  CİNLER
  NAZAR
  ŞİFALI BİTKİLER
  RÜYA
  MEDYUM NEDİR ?
  MUSKA NEDİR ?
  DİNİ BİLGİLER
  KÖŞE YAZILARIM
  BASINDAN
  ÇALIŞMALARIM
  İRTİBAT
namaz sol alt

NAZAR

            

                     NAZAR Çoğumuzun bilmediği, bir çoğumuzun da varlığına itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum. Bu tehlike, bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu hastahane hastahane gezip çare arayan fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş nedenidir. Sadece müslümanlar arasında değil, gayrimüslimler arasında da nazar inancı vardır. Nazar bir elektrik bir frekans ve kötü bir enerjidir. Bakışta önemli olan ilk bakıştır. Ona göre nazara karşı paratoner önlemler alınmalıdır.

            Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın var olduğunu kabul etmişler; ancak bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar  olayı gerçekten vardır, ama bu nasıl meydana gelmektedir? İşte bilim adamları bunu keşfedememişlerdir:

            Ancak bugün tekniğin gelişmesi ile asrın mucizesi olarak kabul edilen bio enerji ilmi sayesinde bu olay kanıtlanmış ve insanların gözlerini çok etkili morötesi ve kızılötesi ışınlar yaydığı, bu olayın da insanlar ve diğer varlıklar üzerinde büyük ölçüde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır.

            İşte bu ışınlar insan makinesinin düzeni olarak kabul edilen "Bio ritm"i yani insanın biyolojikdengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır.

            Yapılan araştırmalar neticesinde görülen bir diğer gerçek de; bu ışınların doz ve oranının insanların KIZGIN, SİNİRLİ, HEYECANLI ve KISKANÇ anlarında daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiğidir.

            Bazı insanların çok beğendikleri insanlara veya mallara, bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri tarih boyunca görülmüş bir gerçektir. Siz de kendi hayatınızda, durup dururuken bardağınızın kırıldığına, vazonuzun veya aynanızın çatladığına, yeni aldığınız ve üzerine titrediğiniz bir eşyanın durup dururken bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Yahut da kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birden bire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur. Bu olayların  nedeni ve sebebini bilmediğimiz nazar olayıdır. İşte bu nedenle islam alimleri Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler, nazardan korunmak için kökü ayet ve surelere dayanan bazı korunma yolları tavsiye edilmişdir. Bunların başında kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri gelmektedir.

            Kafirler bu sure ile bundan önce Kur'an'ı ilk işittikleri zaman onu nazım ve manasıyla belegatının yüksekliğini, Peygamberin (S.A.V) O'na mazhariyetini son derece kıskanmış, bütün kötülük ve kıskançlık dolu bakışlarını ona dikerek ve onu yiyecekmiş gibi bakarak yok etmeye çalışmışlardır. İşte onun üzerine bu Ayet-i Kerime nazil olmuş ve Peygamber'i (S.A.V) bu kötü durumdan haberdar ederek onlara karşı tedbir almasını sağlamıştır. Ayrıca Nazardan korunmak için insanın kendisine sürekli olarak "Maaşşallah" zikirini çekmesi de çok faydalıdır.

            Nazar hasetten doğar. İnsan haset ettiği zaman içindeki kötü düşünceler, gözleri vasıtasıyla, haset olunan kimsenin üzerine etki eder. Haset insanlardan olduğu gibi cinlerden de olabilir. Haset etme bakımından, görenle görmeyen aynıdır. İnsan kendi nefsini kendi malını ve kendi evladını da nazar edebilir . Bir gün Peygamber Efendimiz'in evine bir cariye gelir. Yüzünü sararmış olduğunu görünce, yanındakilere "Bunu okutun. Çünkü bunda göz değmesi var." buyurdular.

            Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yediği gibi, hasette sevapları yer” buyurmuştur

            İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Peygamber (SAV) “Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı, nazar olurdu, eğer nazar olduğunuzu anlarsanız gusl ediniz”  buyurdular.

            Hazreti Aişe’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazardan Allah’a sığınırım. Muhakkak nazar (göz değmesi) haktır” buyurdular.

            Cabir (RA) ‘den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazar insani kabre, deveyi kazana sokar, Allah’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandır” buyurdular.

            Yusuf Suresi Ayet : 67, Sayfa 244

            “Yakup, oğullarına –Ey evlatlarım, Mısır’a yani şehre girerken, bir kapıdan girmeyiniz, farklı kapılardan girin dedi.”   Hz. Yakup (AS) evlatlarına, şehre girerken muhtelif kapılardan girmelerini emretmesi, onlara göz değmesinin vereceği zarar ve kedere uğramalarından korktuğu içindir.

            Nisa Suresi Ayet : 54,   Sayfa 88

            “Onlar Allah’ın lütfundan, ihsanından, rahmetinden, mülkünden ve hazinesinden, insanlara verdiği nimetler için, insanlara haset mi ediyorlar”

            Kalem Suresi Ayetler : 51 ve 52,   Sayfa 567

            “Ey Habibim, kafirler okuduğun Kur’an’ı işittikleri vakit hasetlerinden dolayı, gözleri ile az kalsın seni devireceklerdi. Senin için -o gerçekten bir delidir- diyorlardı. Halbu ki, sen alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygambersin. "    

            Değerli okuyucularım Kafirlerin Hz Peygamber ( S.A.V ) için delidir , mecnundur diyorlardı bu kötü ifadelerden dolayı muzdarip olan üzülen peygamberini teselli etmek için kalem suresinin son iki ayetlerini vahi yoluyla gönderiyor Ey habibim üzülme sen o kafirlerin dediği gibi bir mecnun bir deli değilsin alemlere rahmet nur ve rehber olarak gönderilen bir peygambersin.

            Tefsir-i Kebir'in yazarı  zamanın büyük alimlerinden Fahrettin Razi hazretlerinin beyanına göre, Beni Esved kabilesinden göz değmesi ile meşhur olan insanları Hz. Resulullah'a gönderip, baktırırlardı. Söz konusu ayetler bu hususta nazil olmuştur.

Medyum Ali Değermenci                    ANA SAYFA BÜYÜ CİNLER NAZAR VEFKLER  ÇALIŞMALARIM İRTİBAT Medyum Ali Değermenci
Onur Çarşısı Kat:5 No:114  Kızılay ANKARA / TÜRKİYE İş: 0 ( 312 ) 424-11-80  Cep ( 0535 ) 230-87-80

mamak nakliyat - natoyolu halı yıkama - keçiören halı yıkama - mamak halı yıkama - abidinpaşa halı yıkama tuzluçayır halı yıkama ankara halı yıkama

akdere halı yıkama - kırkkonaklar halı yıkama - hasköy halı yıkama pursaklar halı yıkama natoyolu halı yıkama

mamak halı yıkama

ankara yorgan yıkama

Ankara Perde Yıkamadidim emlakdidim ev kiralamakızılcahamam haberankara halı yıkama

e-mail: medyumalidegermenci@yahoo.com